Vitasvet-energo.ru

Витасвет Энерго
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по эксплуатации выключателя ммо 110

Ммо 110 технические характеристики

Малооб’ємний олiйний вимикач ММО-110/1250/20-У1 з одним пружинно-моторним приводом ЕПМ-7000 призначений для оперативних i аварiйних вимкнень i вмикань електророзподiльчої мережi. Вiн може бути встановлений у вiдкритих розподiльчих злагодах i призначається для роботи в умовах помiрного клiмату при таких параметрах клiматичних факторiв:

 • Температура оточуючого середовища – 25°С … +40°С.
 • Вiдносна вологiсть повiтря до 100%.
 • Висота над рiвнем моря до 1000 м.
 • Нормальна робота вимикача не гарантована:
 • у середовищi з великою кiлькiстю випарiв i пилу, якi призводять до забруднення iзоляцiї;
 • в середовищi з агресивними газами;
 • при безпосереднiй близькостi до вибухонебезпечних i пожежонебезпечних об’єктів;
 • в мiсцях, де можливi промисловi струми i вiбрацiї вимикача;
 • при недотриманнi вказiвок даної iнструкцiї.

Технічні дані вимикача типу ММО-110/1250/20-У1

Не можна вмикати вимикач, якщо привiдний механiзм не з’єднаний з вимикачем.

Операцiї вимкнення здiйснюються пiсля звiльнення блокуючих пристроїв вимикача:

 • ручне вимкнення – натиском на ручку вниз;
 • електричне вимкнення – електромагнітом.
 • Повторне заведення пружин ввiмкнення.

Повторне заведення пружин ввiмкнення виконується з допомогою ручки для ручного заведення пружин ввiмкнення. Виконується у випадку вiдсутностi оперативної напруги i проводиться пiсля кожного ввiмкнення.
Електричним приводом повторне заведення пружин вимикача здiйснюється автоматично.

 • Блокування.
 • Вимикач забезпечений блокуванням від вмикання при ввімкненому вимикачі.
 • У випадку, коли вимикач ввiмкнений, будь-яке ввiмкнення приводу при допомозi ручки чи електромагнiту ввiмкнення неможливе. Виконано блокування проти ввiмкнення вимикача при незаведених пружинах ввiмкнення i пiд час заведення пружин ввiмкнення.
 • Особливостi експлуатації.
 • В процесі експлуатацiї необхiдно контролювати рiвень олiї в розривах i в iзоляцiйних привiдних колонках, а також за величиною тиску в розривах. Рiвень олiї в розривах контролюється олiєвказiвними рiвнями, а тиск контролюється манометром.
 • В експлуатацiйних умовах на величину тиску олiї впливає видiлення газiв вiд розкладу олiї при дiї електричної дуги вiд вимкнення великих струмiв. Певний вплив на величину тиску має температура навколишнього середовища через об’ємне розширення олiї i газiв в розривах.
 • Не допускається пiдвищення тиску в експлуатацiйних умовах понад 7,5 атм.
 • Зниження тиску нижче 3,5 атм погiршує роботу вимикача при вимкненнi незавантажених лiнiй (збiльшується число повторних пробоїв) i збiльшується зношення контактних елементiв, камери i олiї при вимиканнi струмiв навантаження.
  • Вимоги з проведення технічного обслуговування, ремонту
  Читать еще:  Электрический выключатель с термостатом

  і усунення несправностей вимикача ММО-110

  • Пiд час експлуатацiї необхiдно перiодично проводити технiчний огляд вимикача i контрольно-профiлактичнi роботи.
  • Технiчний огляд проводиться 1 раз на 6 мiсяцiв i пiсля кожного вимкнення короткого замикання.
  • При перiодичному оглядi необхiдно:
 • оглянути вимикач i переконатись в чистотi iзоляцiї зовнiшнiм оглядом;
 • переконатись у вiдсутностi викидiв олiї в зонi олiйного буфера вимикача i у відсутності пiдтiкання олiї через ущiльнення полюсiв;
 • перевiрити дiю термостата (щiльно закритi дверi для збереження тепла) i роботу пiдiгрiвiв;
 • перевiрити рiвень олiї в полюсах.
 • Не менше одного разу на рiк необхiдно спецiально перевiряти дiю вимикача пiд час експлуатацiї чи при оглядах. Не менше одного разу на рiк обновити змащення зовнiшнiх частин, що труться, на вимикачi.
 • При виявленнi несправностей на вимикачi пiсля виконання органiзацiйних i технiчних заходiв з ПББЕ необхiдно виконати:
 • лiквiдацiю виявлених несправностей;
 • почистити вимикач вiд бруду, вiдновити змазку частин, що труться;
 • замiнити олiю в полюсах або долити;
 • докрутити ущiльнюючi з’єднання або замiнити ущiльнюючi прокладки;
 • перевiрити стан контактiв з’єднання кiл управлiння;
 • перевiрити стан сигнального пристрою (сигнальний пристрiй має хiд 13 мм i контактний провал 5-6 мм);
 • перевiрити i пiдкрутити всi рiзьбовi з’єднання вимикача i приводу;
 • пiсля виконання перерахованих робiт вимикач ввiмкнути i вимкнути.
 • Капiтальний ремонт проводиться не менше 1 разу в 6 років. Позачерговий капiтальний ремонт виконувати залежно вiд використаного вимикачем ресурсу по комутацiйних операцiях або механiчній зносостiйкостi, наприклад:
 • пiсля 20 вимкнень номiнальних струмiв;
 • пiсля 8 вимкнень струмiв к.з. в межах 60% вiд номiнального струму вимкнення;
 • пiсля здiйснення 1000 вмикань i такого ж числа вимкнень незалежно вiд величини комутуючих струмiв.
 • Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.

  ТЕХНІЧНИЙ АКТ
  “__”___________200_р.
  проведення _________________ ремонту вимикача ____ММО-110-_______________
  (середнього, поточного) (тип вимикача)
  заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _______________
  ________________________________________________________________________
  (диспетчерська назва підстанції, приєднання)

  • __________________ ремонт вимикача виконано згідно технологічної карти.
  • Додатково виконані роботи _____________________________________________
  • Результати вимірів та випробувань:
  Читать еще:  Каталог розеток выключателей abb

  В настоящем альбоме приведены схемы электрические принципиальные и соединении привод ов масляных выключателей 35- 220кВ, и шкафов управления и распределительных для воздушныхвыключателей 35- 750 кВ, электродвигательных привод ов разъединителей 110-750кВ, а также привод ов отделителей и короткозамыкателей 35 – 220 кВ.
  Шкафы распределительные типа ШР, управления выключателями воздушных выключателей ВВУ, ВВБК, ВВД, ВВДМ, ВНВ, ВВ
  Шкафы распределительные типа ШРЭ-1, ШРЗ-Т1, ШРН выключателей ВЭК- 110, ВВБТ- 110 ( 220), ВВБТ- 110 ( 220)
  Шкаф управления фазы выключателя ВБК- 110, ВВБТ- 110 ( 220), ВВБК- 220 ( 500), ВВД- 220, ВВДМ- 330, ВВ, ВНВ и ВО, ВВБ- 750, ВЭК- 110
  Шкафы распределительный типа ШР выключателя- отключателя ВО- 750кВ
  Привода типа ШПЭ- 35, ШПВ- 35, ПП- 67, ШПЭ- 12 для выключателей С-35, С-35М
  Привод типа ПЭМУ- 800 выключателя ВЭМУ- 35
  Привод пружинный типа ППРК- 1400 выключателя ВМТ
  Привод пружинный выключателя ММО
  Привод типа ПРО-1 отделителя и типа ПРК-1 короткозамыкателя 35- 220кВ
  Привод ПД-5 и ПДП-2 разъеденителей

  голоса
  Рейтинг статьи
 • Ссылка на основную публикацию
  ВсеИнструменты
  Adblock
  detector